Een out of the box visie op juridische problemen en conflicten kan tot atypische oplossingen leiden. Het belang van de cliënt kan hierdoor soms sneller en efficiënter worden gediend.

jan everaerts

Jan Everaerts studeerde af aan de KU Leuven in 1996. Hij behaalde in 1997 de academische graad van Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies in het Internationaal en Europees recht aan de VU Brussel. Hij vatte in 1999 aan de Antwerpse balie zijn stage aan en werkt sinds 1999 bij Marcon & Rubens.

Van 2004 tot 2017 was hij secretaris van de maritieme vereniging UNIVERSHA (Universiteit en Haven).

In het kader van de opleiding Transportorganisator, georganiseerd door Syntra, doceerde hij van 2004 tot 2009 transportrecht.

In het kader van de opleiding Verzekeringstussenpersoon, georganiseerd door Syntra, doceerde hij van 2007 tot 2010 aansprakelijkheidsrecht.

Hij doceert sinds 2013 de cursus ‘Schadegevallen, verzekeringen en regeling van geschillen’ georganiseerd door PORTILOG.

SPECIALISATIE
Wegvervoer en CMR
Aansprakelijkheid en verzekeringen
Handelsrecht

TALEN
Nederlands
Frans
Engels

CONTACT
T: +32 3 259 00 60
jan.everaerts@marcon-rubens.com