Een out of the box visie op juridische problemen en conflicten kan tot atypische oplossingen leiden. Het belang van de cliënt kan hierdoor soms sneller en efficiënter worden gediend.

Gitte Hufkens

Gitte Hufkens behaalde haar rechtendiploma aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1998.  Zij vatte datzelfde jaar aan de Antwerpse balie haar stage aan bij Marcon & Rubens en is sedertdien ononderbroken aan het kantoor verbonden.

Zij is houder van het getuigschrift ‘bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken’ en is dus toegelaten om voor het Hof van Cassatie op te treden in strafzaken.

EXPERTISE
Ondernemingsrecht- en verbintenissenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Verkeersrecht
Gerechtelijke procedures

TALEN
Nederlands
Frans
Engels
Duits (basis)
Italiaans (basis)

CONTACT
T: +32 3 259 00 60
gitte.hufkens@marcon-rubens.com