Uw onderneming, ons engagement.

Marcon & Rubens is een (Belgisch) advocatenkantoor gevestigd te Antwerpen. Sinds de oprichting in 1996 richt het kantoor zich in het algemeen op de internationale logistiek en handel en specialiseerde het zich meer in het bijzonder in het maritieme, transport- en aanverwante verzekeringsrecht. De juridische dienstverlening breidde zich door de loop der jaren geleidelijk uit naar het ruimere ondernemingsrecht.

Het kantoor biedt aan ondernemingen en hun stakeholders thans een breed juridisch dienstenpakket aan en richt zich daarbij in het bijzonder, maar niet exclusief, op ondernemingen in de sector van de internationale handel en logistiek, het transport in alle modi en de verzekeraars en verzekeringstussenpersonen actief op deze markten. Marcon & Rubens staat haar cliënteel bij met adviesverlening in zowel strategische als operationele zaken en biedt bijstand bij conflictbeslechting en -beheersing.

Het internationale werkveld van Marcon & Rubens noopt haar tot samenwerking met buitenlandse correspondenten. Als onafhankelijk advocatenkantoor beschikt zij over een netwerk van buitenlandse advocatenkantoren waarop zij, in overleg met de cliënt, beroep kan doen.

Marcon & Rubens streeft naar een duurzame vertrouwensrelatie met de cliënt. Haar geïntegreerde kantoorstructuur en streven naar een constructieve samenwerking met de cliënt door middel van duidelijke communicatie en efficiënte behandeling van juridische dossiers, vormen daartoe het fundament.